Wedstrijden

Foto Online 1e editie 2020

Dit is een online wedstrijd voor alle leden van de fotobond. Aan deze editie is geen genre of thema verbonden.
Soort wedstrijd: Foto’s
Start: 1 januari 2020
Eind: 15 februari 2020
Genres: vrij onderwerp
Thema’s: Geen

deelnemen, klik hier voor de site van de fotobond

Afdelingswedstrijd
“Serie van 5-met-Samenhang” 2020

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden.
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen voor deze wedstrijd op inhoud en techniek. Het bestuur van de Afdeling nomineert de inzenders van de beste series voor deelname aan Foto Nationaal 2020, een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Ook in 2020 wordt deze afdelingswedstrijd weer georganiseerd. De series (foto’s zonder passe-partout) dienen te worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten in de periode:
maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart 2020
De bekendmaking van de genomineerde series en de openbare bespreking van alle inzendingen vindt eind april 2020 plaats.
De inzenders van de genomineerde series, aangevuld met de inzenders van een nog vast te stellen aantal ‘eervolle vermeldingen’, worden door het afdelingsbestuur voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2020.
Wedstrijdreglement & Inschrijfformulier zijn op https://fotobond.nl/afdelingen/Limburg/ te downloaden.